Política de privacitat

En compliment amb lo establert en la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

PROPIETAT DEL LLOC WEB

Responsable: GUIMAR SOLUCIONS GRAFIQUES S.L
Nom comercial: MOVIMENTS GRAFICS
Nif: CIF B62520911
Direcció: PASSATGE FONT 14-20 ENTRESOL 1ª. 08013, BARCELONA (Barcelona), Espanya
Contacte: Tel. 670257915 – Email: joan@movimentsgrafics.net
Registre mercantil o autorització administrativa:

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

El portal web http://www.movimentsgrafics.net té com a objectiu facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que realitza aquesta organització i dels productes i serveis que presta, per al desenvolupament de la seva activitat.
L’ús de qualsevol de les funcionalitats del lloc Web implica l’expressa i plena acceptació de les condiciones que aquí s’exposen, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis concrets oferts mitjançant el lloc Web.

MOVIMENTS GRAFICS es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o en la configuració i presentació d’aquesta.

Amb l’objectiu de mantenir actualitzada la informació publicada al portal Web, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per lo qual serà convenient comprovar la vigència i exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I FRAMES

Tots els elements que formen el lloc Web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, són titularitat de MOVIMENTS GRAFICS o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.
Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts en el lloc Web.

MOVIMENTS GRAFICS prohibeix expressament la realització de “framing” o la utilització per part de tercers de qualsevols altres mecanismes que alterin el disseny, la configuració original o els continguts del nostre lloc Web.

L’ús dels continguts haurà de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altre activitat similar o analògica, queda totalment prohibida a excepció de la intervenció prèvia i expressa autorització de MOVIMENTS GRAFICS.

Únicament s’autoritza a la reproducció total o parcial dels textos i continguts proporcionats pel lloc Web, sempre que concorrin totes i cadascuna de les següents condicions:

Es mantingui la integritat dels continguts, documents i gràfics.

Es citi expressament a MOVIMENTS GRAFICS com a font i origen d’aquests.

El propòsit i la finalitat de tal ús sigui compatible amb els fins de la Web i/o activitat de MOVIMENTS GRAFICS.

No es pretengui un ús comercial, quedant expressament prohibides la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

Qualsevol altre ús haurà de ser comunicat i autoritzat per MOVIMENTS GRAFICS prèvia i expressament.

Respecte a la citació de productes i serveis de tercers, MOVIMENTS GRAFICS reconeix en favor dels seus titulars corresponents els drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant per si sola la seva esmenta o aparició a la Web l’existència de drets ni responsabilitat ninguna sobre els mateixos, com tampoc el suport, patrocini o recomenació.

MOVIMENTS GRAFICS declara respecte als seus drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que el nostre lloc Web pot estar violant els seus drets els hi preguem es posin en contacte amb MOVIMENTS GRAFICS.

RESPONSABILITAT

MOVIMENTS GRAFICS no garanteix la inexistència d’errors en l’accés a la Web, al seu contingut, ni a que aquest estigui actualitzat, tot i què MOVIMENTS GRAFICS desenvoluparà els seus millors esforços per a, en el seu cas, evitar-los, esmenar-los o actualizar-los.

Tant l’accés al lloc Web de MOVIMENTS GRAFICS, com l’ús que se li pugui donar a la informació continguda en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

MOVIMENTS GRAFICS no es fa responsable de la informació i els continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre medi que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina Web de MOVIMENTS GRAFICS.

No obstant i en compliment amb el disposat a la LSSI, MOVIMENTS GRAFICS es posa a disposició dels usuaris, les autoritats i les forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas el bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem es posi en contacte amb MOVIMENTS GRAFICS.

MOVIMENTS GRAFICS no es responsabilitza de les respostes que es realitzin mitjançant les diferents direccions de correu electrònic que apareixen al seu lloc web, per lo que en cap cas es podrà derivar efecte jurídic vinculant de les mateixes.

LINKS O HIPERENLLAÇOS

Els enllaços continguts al nostre lloc Web poden dirigir a continguts Web de tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-los la recerca dels recursos que els puguin interessar mitjançant Internet.

No obstant, aquestes pàgines no pertanyen a MOVIMENTS GRAFICS, ni fa una revisió dels continguts i, per això, MOVIMENTS GRAFICS no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas implican relació alguna entre MOVIMENTS GRAFICS i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars d’altres llocs on es trobin.

MOVIMENTS GRAFICS tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa.

Els enllaços al lloc web de MOVIMENTS GRAFICS hauran de respectar les següents condicions:

L’establiment del enllaç no suposarà cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomenació per part de MOVIMENTS GRAFICS de la pàgina que realitza l’enllaç.

La pàgina Web en la que s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions ni continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis.

MOVIMENTS GRAFICS podrà sol·licitar que es retiri un enllaç de la seva Web, sense necessitat d’al·legar cap causa. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de MOVIMENTS GRAFICS.

No es responsabilitza de cap manera ni garantitza la claredat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat dels continguts i serveis que l’establiment de l’hiperenllaç pugui oferir. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys i accions que poguessin derivar-se de l’accés a la pàgina Web de l’hiperenllaç.

La pàgina Web en la que s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir la marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a MOVIMENTS GRAFICS excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals sol·licitades per a la prestació dels nostres serveis s’inclouen en arxius sotmesos a lo disposat en la Llei Orgànica de la Protecció de Dades 15/1999 (LOPD) i en el Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la mateixa (RLOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (UE 2016/679 GDPR).

La recollida i tractament d’aquestes dades es porten a terme per MOVIMENTS GRAFICS, i tenen com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l’usuari, el seguiment de consultes, la participació en processos de selecció de personal, comunicacions electròniques i/o la confecció d’estadístiques.

Els serveis prestats per MOVIMENTS GRAFICS estan dirigits a majors de 14 anys.

En el suposat excepcional que es desenvolupi algun servei dirigit específicament a menors d’aquesta edat, MOVIMENTS GRAFICS sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de dades personals o, en el seu cas, el tractament de les mateixes.

MOVIMENTS GRAFICS es compromet al compliment de la seva obligació de secret amb respecte a les dades de caràcter personal subministrades i al deure a tractar-les amb confidencialitat i reserva, conforme a legislació vigent. A aquests efectes adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

DRETS DELS INTERESSATS

La normativa vigent de protecció de dades l’empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les seves dades. Tots i cadascun d’aquests drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de las seva identitat.

A continuació li indiquem quins són els drets que l’assisteixen:

Com pot exercir els seus drets en relació a les seves dades?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

CONTACTE COMERCIAL AMB CLIENTS

Responsable: GUIMAR SOLUCIONS GRAFIQUES S.L
Direcció: PASSATGE FONT 14-20 ENTRESOL 1ª. 08013, BARCELONA (Barcelona), España
Telèfon: 670257915
E-mail: joan@movimentsgrafics.net
Pàgina web: http://www.movimentsgrafics.net
Com pot presentar una reclamació?
A més dels drets que l’assisteixen, si creu que les seves dades no s’estan recaptant o tractant conforme a la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades de contacte de la qual li indiquem a continuació:
Agencia Española de Protección de Datos
C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), Espanya
Email: info@agpd.es – Telèfon: 912663517
Web: https://www.agpd.es

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita del lloc Web o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, MOVIMENTS GRAFICS i l’usuari acorden sotmetres als Jutjats i Tribunals de domicili de l’Usuari, sempre i quan aquest estigui situat al territori espanyol i actuï en condició de consumidor. En cas contrari, la submissió serà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya.

Panells informatius: com potenciar la teva comunicació

Impulsa el teu negoci amb retolació creativa

Rètols Lluminosos Innovadors per a Restaurants a Barcelona

Servei urgent d´impressió de cartells publicitaris a Barcelona

Com triar rètols per a la teva botiga a Barcelona

Disseny i Fabricació de Rètols per a Restaurants a Barcelona

Lonas Mesh Microperforades Barcelona: Publicitat, façanes i esdeveniments

Lletres en porexpan i instal·lacions de gran format

Lones personalitzades Barcelona: Qualitat i Disseny a Mesura

Rètols de Fusta Barcelona: Disseny Personalitzat i Fabricació Sostenible

Lletres Còrpories per a Oficines: Un Toc de Distinció i Professionalitat

Vinils per a Vidres Barcelona: Disseny i Instal·lació Professional

Vinils Personalitzats a Barcelona: Experts en retolació i disseny

vinilos personalizado en Barcelona

Rètols Neó Barcelona per a Negocis i Esdeveniments

Vinils per a oficines. Transforma el teu lloc de treball en un espai únic

Impressió 3d Barcelona per a projectes de decoració i interiorisme

Packaging Barcelona

Lones ecològiques, una aposta per un futur millor

Lletres corpòries per a cartells i publicitat

Retolació de vehicles comercials

Senyalística corporativa. Informació i seguretat en edificis

Disseny i instal·lació de vinils a aparadors i parets.

Instal·lació de rètols lluminosos

Tanques publicitàries i impressió a gran format